Overslaan naar content

Lid Raad van Toezicht De Merwelanden

Op locatie, Hybride
 • Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland

Functieomschrijving

De Merwelanden is een VVT-organisatie in de wijk De Staart in Dordrecht. De Merwelanden heeft het afgelopen jaar grote stappen gezet in de ontwikkeling van een innovatief zorgconcept en op het vlak van samenwerking in de regio. Medewerkers zetten zich met hart en ziel en vol trots in om ouderen met pg-problematiek een waardevol leven te geven, in verbinding met anderen, door middel van Wlz-zorg, (ZZP en VPT) en Thuiszorg. Voor dit mooie en bruisende woon-zorgcentrum is de Raad van Toezicht op zoek naar een lid van de Raad dat zitting gaat nemen in de Commissie Kwaliteit en Veiligheid.


Wij zoeken een betrokken lid, met kennis en ervaring in de care en een sterke affiniteit met de ouderenzorg. De huidige Raad van Toezicht bestaat uit 5 leden en is samengesteld op basis van kennis en ervaring. Voor deze zetel zijn wij opzoek naar een lid voor de portefeuille Kwaliteit & Veiligheid. Vanuit dit aandachtsgebied ligt de focus op het toezicht op de realisatie van duurzame en kwalitatief goede zorg. De zorginhoudelijke processen en het cliëntperspectief, maar ook het goed werkgeverschap en het strategisch personeelsbeleid zijn hier onderdeel van.

Gezien de ontwikkelingen in het zorglandschap, en dan specifiek binnen de ouderenzorg, is een gedegen visie op de toekomst van de ouderenzorg van groot belang voor de doorontwikkeling van De Merwelanden als een innovatieve, open en gastvrije zorgorganisatie.

Samenwerkingsverbanden gaan een steeds prominentere rol spelen in het leveren en het financieren van de zorg. De Merwelanden is voorloper op dit gebied en heeft een stevige positie in het regionale netwerk. Samen met 3 VVT organisaties in de regio is de ZorgCoöperatie De Drechtsteden opgericht met als doel daar waar mogelijk betere en efficiëntere randvoorwaarden voor goede zorg in te richten.

Vereisten

Alle leden van de Raad van Toezicht herkennen zich in de volgende kenmerken:

 • Het hanteren van een juist evenwicht in betrokkenheid en toezichthoudende afstand;
 • Het voeren van een dialoog eerder dan het uitoefenen van controle;
 • Het vermogen om agenda-zettend te kunnen zijn;
 • De attitude om het bestuur met advies en als klankbord terzijde te staan en om de ontwikkelingen omtrent het beleid van de organisatie en het functioneren van het bestuur te toetsen;
 • Een visie op de toekomst van de ouderenzorg, zorgtechnologie en innovatie.

Aanvullend hierop zoeken wij iemand met de volgende competenties en expertisegebieden:

 • Het vermogen om vanuit cliëntbelang te kunnen denken;
 • Kennis op het gebied van zorginhoudelijke vraagstukken en kwaliteit van zorg;
 • Kennis van de politieke en beleidsmatige ontwikkelingen in de zorg, met name in de VVT;
 • Een visie op de disbalans tussen de groeiende zorgvraag in relatie tot het beschikbare arbeidspotentieel en een creatieve en oplossingsgerichte houding ten opzichte van de vraagstukken die hiermee gepaard gaan;
 • Het vermogen om een stevige, adviserende en waar nodig kritische houding aan te nemen ten opzichte van het bestuur en de collega toezichthouders;
 • Betrokkenheid bij het bijhouden en verbeteren van thema’s zoals ziekteverzuim, goed werkgeverschap en werknemerschap;
 • Kennis van de regio en het zorgaanbod is een pre. Open-minded zijn over ontwikkelingen en kansen die in de regio liggen.


De Raad selecteert in het geval van deze functie niet op toezichthoudende ervaring. 
De vergoeding valt binnen de normen van de WNT en bedraagt €15.200 per jaar.

De sluitingsdatum voor deze vacature is maandag 6 mei 2024. De gesprekken vinden plaats op maandag 27 mei 2024 van 17:30-21:00 uur in De Merwelanden. 

Informatie

Over de functie: T. Prins, voorzitter RvT, 06 54 627 477. 
Over De Merwelanden: www.demerwelanden.nl

of